El president de la Secció de Filosofia i Ciències Socials i
el president de la Societat Catalana de Geografia,
es complauen a convidar-vos a la presentació del llibre:

Lluís Solé Sabarís en la geografia de Catalunya. Una biografia.
Enric Mendizàbal Riera, Aimada Solé Figueras i Liliana Solé Figueras
Editat per la Societat Catalana de Geografia, amb el suport de la Secció de Filosofia i Ciències Socials

Dimecres 9 de novembre de 2022, a les 18.30 hores

Sala Pi i Sunyer de l’Institut d’Estudis Catalans

Presentació de l’acte: Jaume Guillamet i Rafael Giménez Capdevila

Amb la participació de: David Serrat Congost, Enric Mendizàbal Riera, Aimada Solé Figueras i Liliana Solé Figueras

Lluís Solé Sabarís (Gavà, 1908 – Capellades, 1985) ha estat un dels grans geògrafs i geòlegs catalans. Aquesta –òbvia– afirmació es constata en la importància de la seva recerca, que queda reflectida en l’obra escrita; en el paper essencial que donava a la docència (a l’Institut-Escola de la Generalitat de Catalunya en el període 1933-1939 i a la Universitat de Barcelona des de poc després de llicenciar-se l’any 1929) i en la participació com a membre i en la gestió de diverses institucions científiques, entre les quals la Universitat de Barcelona (UB), el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (RACAB), l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) o la Societat Catalana de Geografia (SCG).

Aquest llibre aporta noves dades sobre la biografia i el llegat geogràfic de Lluís Solé Sabarís, gràcies a la recerca en arxius professionals i records familiars, que les autores i l’autor contextualitzen i presenten de manera amena i rigorosa.