Newsletter
Informació de l'acte

Google Earth Engine és una plataforma web que es basa en bases de dades al núvol. La seva utilització possibilita el tractament i anàlisi d’imatges de satèl·lit i altres dades gesoespacials.

En el curs es va aprendre a visualitzar imatges del satèl·lit Landasat, Sentinel, Modis, NOAA i a fer-ne el tractament adient per a calcular diversos índex (Índex de Vegetació de Diferència Normalitzada, per exemple), fer classificacions supervisades, veure l’abast territorial de la nevada del 9 de gener del 2021 o visualitzar de manera interactiva la predicció de la temperatura durant un període de temps.

Més informació

Accés