Newsletter

L’elaboració i la presentació de tesis doctorals és potser una de les activitats acadèmiques més interessants que es fan a les universitats. Fer una tesi requereix molts anys d’esforç i dedicació, molta concentració i molta energia per a tirar-la endavant. Una tesi és un treball creatiu, original, de recerca de nous plantejaments teòrics i metodològics. Per tots aquests motius, la Societat Catalana de Geografia (SCG) organitza aquesta sessió amb l’objectiu que investigadors i investigadores novells comparteixin la seva recerca amb tots nosaltres. Els doctorands de les universitats públiques catalanes que ens presentaran la seva recerca en deu minuts són: Aitor Avila Callau (Universitat Rovira i Virgili), Anna Marín Puig (Universitat Autònoma de Barcelona), Guillermo Esteban Oliver (Universitat de Lleida), Laia Casanovas (Universitat de Barcelona) i Maria Torres Bagur (Universitat de Girona). 

Vídeo de l'acte

Accés