Newsletter

Enllaç

Vídeo de la conferència

Conferència a càrrec d’Antoni Luna. L’experiència geogràfica és quelcom més que allò que s’estudia des de la geografia acadèmica. Algunes expressions artístiques són també formes molt interessants d’interpretar les diferents realitats del territori tot incorporant-hi elements emocionals i creatius. Les geohumanitats analitzen justament aquestes aportacions en el coneixement geogràfic des de les disciplines humanístiques i artístiques. En aquesta presentació repassarem alguns exemples d’aquestes pràctiques geogràfiques en el territori català. Aquestes formes de veure, experimentar i analitzar el territori obren un nou espai de debat epistemològic i també faciliten noves formes de fer valer els nostres paisatges.

Organització: Societat Catalana de Geografia

L’acte virtual va tenir lloc el 27 de maig de 2020.

Accés al vídeo

Fotos