Newsletter

 

Fotos

 

Premi Palau Vera al treball titulat: ANÀLISI D’AIGÜES DE TRES IBONS DEL PIRINEU ARAGONÈS (Estudi de tres ibons de la Vall de Benasc: Barbarisa, Batisielles i Cregüeña) Accèssit al treball titulat Que n’és de diferent consumir a Diagonal Mar. Una comparativa entre el consum d’Espanya, Diagonal mar i el barri del Besòs i el Maresme a través de la cistella de la compra.

 

Acta de la reunió del jurat del Premi Palau Vera. 2019

Barcelona, 11 de novembre del 2019
Reunits a la seu del Departament de Geografia de la Universitat de Barcelona (carrer Montalegre, 6, de Barcelona) els membres del jurat del Premi Palau Vera, nomenats per la Junta de Govern de la Societat Catalana de Geografia, a les 18 hores.
Jaume Font Garolera (president)
Joaquim Farguell Pérez
Roser Serra Coma
S’han presentat dos treballs de recerca; reunit el jurat i després d’analitzar els treballs presentats s’arriba al veredicte següent:
Atorgar el premi Palau Vera al treball titulat: ANÀLISI D’AIGÜES DE TRES IBONS DEL PIRINEU ARAGONÈS (Estudi de tres ibons de la Vall de Benasc: Barbarisa, Batisielles i Cregüeña)
Treball de Geografia Física que estudia la qualitat de les aigües de tres llacs d’alta muntanya pirinenca. Té un enfocament clàssic, recolzat en el treball de camp, mitjançant la recollida i l’anàlisi de mostres de microfauna dels tres espais analitzats. Destaca per la seva sistematització metodològica i l’aportació de resultats que es recolza en un bon treball gràfic i cartogràfic.
Proposem atorgar un accèssit al treball titulat Que n’és de diferent consumir a Diagonal Mar. Una comparativa entre el consum d’Espanya, Diagonal mar i el barri del Besòs i el Maresme a través de la cistella de la compra
Treball innovador; té un enfocament original i representa una bona aproximació a les noves pautes urbano-territorials de consum. També examina la incidència dels centres comercials sobre el teixit comercial tradicional del barri.

 

Presentació: Juan Manuel Trillo Santamaría, coordinador del llibre, Universitat de Santiago de Compostela. Josep Oliveras, president de la SCG; Joan Vicente Rufí, Universitat de Girona; Josefina Cruz Villalón, Universidad de Sevilla.

Àudio de la presentació del llibre

Àudio