Convocatòria

Benvolguda consòcia / benvolgut consoci,

L’Assemblea General Ordinària de la Societat Catalana de Geografia del curs 2018-19 tindrà lloc dimecres 12 de juny del 2019, a l’Institut d’Estudis Catalans, a les cinc de la tarda, en primera convocatòria, o a dos quarts de sis del mateix dia, en segona convocatòria, amb el següent ordre del dia:

 1. Paraules del president.
 2. Lectura de l’acta de l’anterior Assemblea General Ordinària.
 3. Lectura i aprovació, si escau, de la memòria d’activitats del curs 2018-19.
 4. Presentació i aprovació, si escau, de l’estat de comptes de l’any 2018 i del pressupost del 2019.
 5. Notificació dels resultats de la votació electrònica per a la renovació de membres de la Junta de Govern i proclamació de les candidatures guanyadores.
 6. Torn obert de paraules.

Els membres de la Junta de Govern que cessen reglamentàriament enguany són:

 • Tresoreria: Albert Pèlachs Mañosa
 • Vocalia quarta: Jordi Royo Climent
 • Vocalia setena: Meritxell Gisbert Traveria
 • Vocalia vuitena: Jordi Ramoneda Civil

En el termini establert, s’ha rebut una única candidatura, presentada per les sòcies Anna Badia Perpinyà, Mireia Baylina Ferré, Roser Llistosella Felip, Elisabet Sau Raventós i el soci Xavier Úbeda Cartañá, que proposa les següents persones per proveir els càrrecs vacants de la Junta de Govern:

 • Tresoreria: Mariàngels Trèmols Gironell
 • Vocalia quarta: Jordi Royo Climent
 • Vocalia sisena: Maria Antònia Casellas Puigdemasa
 • Vocalia setena: Meritxell Gisbert Traveria
 • Vocalia vuitena: Jordi Ramoneda Civil

Atès l’èxit de participació en els darrers anys i la facilitat del procediment, la Junta de Govern, amb el suport de la gerència de l’Institut d’Estudis Catalans, ha acordat també enguany la utilització de la votació electrònica. Així, el vot per correu postal i el presencial durant l’Assemblea son substituïts per l’electrònic realitzat prèviament.

La plataforma de votació electrònica és accessible des de qualsevol ordinador personal seguint les següents instruccions:

A l’Obrador Obert, la pàgina web de la Societat (http://scg.iec.cat/), trobareu l’enllaç per accedir a la pantalla d’identificació, on haureu d’introduir les següents dades:

Nom d’usuari:     NIF per als membres amb DNI o NIE espanyol o Codi identificador francès.

Contrasenya:       El mateix identificador amb la lletra en minúscula. Si ho desitgeu, des de la pestanya “Editar perfil” podreu canviar la contrasenya.

A continuació, la mateixa aplicació us guiarà fins a dipositar el vostre vot.

La votació serà activa des del dia 21 de maig i fins a les 16 hores del dia de l’Assemblea, el 12 de juny del 2019.

TINGUEU EN COMPTE QUE NO ES PODRÀ VOTAR DURANT L’ASSEMBLEA.

Abans de connectar-vos per primera vegada a la plataforma de votació, us recomanem la lectura del document detallat de procediment, que trobareu adjunt a aquest escrit. Per a qualsevol dubte o suggeriment adreceu-vos a la Secretaria de la Societat (A/e: scg@iec.cat; tel. 935 529 104, Blanca Betriu).

Ens complaurà molt la vostra assistència a l’Assemblea i la vostra participació a la votació.

Posteriorment, se celebrarà la conferència «¿Soberanía alimentaria, neoliberalismo o un estado clientelar? El desarrollo desigual en la regulación de los sistemas agroalimentarios en el Caribe», de Marion Werner (adjuntem informació).

En nom de la Junta de Govern, us saluda atentament,

Rafael Giménez Capdevila

Secretari

Candidatures

Fotos

 

Àudio

 

Assemblea General Ordinària