Primera sessió

1a sessió i col·loqui:

Presentació de la jornada dels presidents de l’AGE i de la SCG.

«Els estudis de Geografia als Estats Units», Montserrat Pallarès (UAB).

«Una experiència concreta d’Estats Units», Benito Zaragozí (URV).

«El cas de França», Asunción Blanco (UAB)

 

Primera sessió

 

 

Segona sessió

2a sessió i col·loqui: Taula participativa

Aquesta jornada es dirigeix especialment als responsables dels departaments i ensenyaments de geografia de les universitats i les escoles universitàries.

«Noves experiències en la formulació de plans d’estudi» i col·loqui. Antoni Durà (UAB), Onofre Rullan (UIB), Oscar Saladié (URV), Ana Camarasa (UV), Mari Cruz Porcal (UPV) i Rubén Lois (USC).

Segona sessió

Tercera sessió

3a sessió, col·loqui i conclusions:

«La situació de la Geografia al Regne Unit», Jesús Granados (UG).

«El cas dels Països Baixos», Ernest Ruiz (UB).

«La situació llatinoamericana: Brasil», Míriam Zaar (UB-Geocrítica).

«La situació a Àustria i a l’àrea germànica», Alexis Sancho Reinoso (U. Viena)

Tercera sessió