2016

Conferències


Luis FUENTES: “Nuevas geografías de la urbanización en Latinoamérica. Del crecimiento a la complejidad socioespacial.” [21 de gener].

Visita guiada al barri de Bellvitge, organitzada i comentada per Sandra BESTRATEN [l’Hospitalet, 23 de gener].

“Record dels 50 anys de la publicació del primer volum de la Geografia de Catalunya de l’editorial AEDOS (1964-1974)” (III) sobre el tractament de la població, amb intervencions de Enric MENDIZÀBAL, Isabel PUJADAS i Albert ESTEVE [10 de febrer, resum].

“Record dels 50 anys de la publicació del primer volum de la Geografia de Catalunya de l’editorial AEDOS (1964-1974)” (IV) sobre el tractament del paisatge, amb intervencions de Valerià PAÜL, Francesc MUÑOZ i Joan NOGUÉ [3 de març, resum].

Daniel ZAMUDIO: “Chile, un paraíso para turistas con intereses especiales.” [21 d’abril, resum].

Carolin SCHURR: “Bebé hecho en México: creando familias en el laboratorio del mercado de subrogación.” [5 de maig, resum].

Acte d’homenatge a Vicenç Biete i Farré.
Joandomènec ROS, Josep OLIVERAS, Francesc NADAL i Joan TORT. Acte coorganitzat amb l’IEC i la Societat d’Onomàstica [24 de maig, resum].

Macià BLÀZQUEZ: “Decreixement turístic i finançament immobiliari a l’illa de Mallorca.” [16 de juny, resum].

Franco FARINELLI: “L’invenzione della Terra.” A propòsit de la traducció catalana (2016) de la seva obra amb igual títol (2007). Acte introduït per Bernat LLADÓ [27 de setembre, resum].

Tim UNWIN: “Information and Communication Technologies: resolving inequalities?” [4 d’octubre, resum].

Cyril TRÉPIER: “Geopolítica del independentismo en Cataluña” [24 de novembre].

Francesc BAILÓN: “Els inuit (esquimals). Caçadors del Gran Nord.” [13 de desembre]

Què se n’ha fet d’allò que es va anomenar la Nova Cultura del Territori?.
I. “10 anys després de la NCT”, taula rodona amb Josep OLIVERAS, Antonio PRIETO, Oriol NEL·LO, Helena CRUZ i Jaume BUSQUETS. 
II. “És avui aplicable la NCT?”, taula rodona amb Àlex CASADEMUNT, Leandre ROMEU, Xavier MATILLA, Vanesa FREIXA i Joan SUBIRATS.
Actes coorganitzats amb la Delegació del Colegio de Geógrafos a Catalunya i la Societat Catalana d’Ordenació del Territori [30 de novembre i 15 de desembre].

Presentacions de llibres i documents


Calidad de vida en la ciudad de Talca, Chile (2015) amb Ivan FRANCHI i Ana María CABELLO, autora del llibre [21 d’abril].

Cursets i seminaris


“Introducció al QGIS, programari de SIG lliure” ·  Impartit per Meritxell GISBERT [26 de febrer i 4, 11 i 18 de març].

“SIG aplicat als estudis territorials a través del QGIS” ·  Impartit per Meritxell GISBERT [ 4, 11, 18 i 25 de novembre].

“Noves eines per a l’estudi de processos geomorfològics: drons i làser escàners” ·  Impartit per Damià VERICAT, Joan ESTRANY i Aleix CALSAMIGLIA, amb la col·laboració de Josep SABATÉ i Daniel MANSILLA [Solsona, 7 de maig, notícia].

L’organització territorial i el desenvolupament local a Catalunya


Jornada temàtica matinal coorganitzada amb la Diputació de Barcelona [Igualada, 29 de novembre].

Josep OLIVERAS i Jesús BURGUEÑO: “La nostra organització territorial local des d’una perspectiva geogràfica”.

Xavier FORCADELL: “La nostra organització territorial local des d’una perspectiva jurídica”.

Romà PUJADAS: “Desenvolupament local: de la teoria a la pràctica”.

Joan GANAU: “El desenvolupament local: Estratègies”.

José Francisco RODRÍGUEZ: “El desenvolupament local i comarcal per mitjà dels programes europeus”.

Jordi PONT: “El desenvolupament local des de l’estudi d’un cas concret: Repensant el barri del Rec“.

Premi Lluís Casassas i Simó


Fou concedit a Antoni DOMÈNEC pel treball: “Geografia dels desnonaments a Espanya. Els habitatges de segona mà propietat de la SAREB com a indicador de la desigualtat urbana postcrisi.”

Es concediren accèssits a Marc LEMUS pel treball: “La variabilitat espaciotemporal de la precipitació al camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre” i a Albert BENEYTO pel treball: “Proposta metodològica d’avaluació de la qualitat de l’espai públic en un centre històric”.

Sortides d’Estudi


Tremp: introducció geològica al territori [16 d’abril]Organitzada per Carme MONTANER i guiada per Xavier BERASTEGUI i Gonzalo RIVAS [notícia]

Alta Garrotxa [10 i 11 de juny]Organitzada i guiada per Jaume FELIU, Josep VILA i Inès CARRILLO [notícia].

La vall de Lord [22 d’octubre]Organitzada i guiada per César PASADAS i Montse VILALTA ·  Taula rodona amb Txema MARCOS, Josep PINTÓ i Ferran GINESTÀ [notícia].

Viatges


A Pulla i Basilicata, organitzat per Pere ANDREU i ALIU. [Setmana Santa]

Publicacions


Treballs de la S.C.G.81 i 82.

El Pla de Barcelona a la fi del s. XVIII. Respostes al qüestionari de Francisco de Zamora Edició a cura de Jesús BURGUEÑO (2016).

FARINELLI, Franco (2007): La invenció de la Terra. Traducció i presentació a cura de B. Lladó [nota introductòria].

Premi Joan Palau i Vera


Fou concedit a Kajol VILADRICH PONS pel treball: “Projecte d’anella verda de Berga.”

Es concedí un accèssit a Mar CLUA SÁNCHEZ pel treball: “El futur del Delta de l’Ebre”, i un altre a Bernat PUJOL MONTIEL pel treball: “Les fonts del Bages.”

Junta de govern
Josep OLIVERAS i SAMITIER, president
Jesús BURGUEÑO i RIVERO, vice-president
Rafael GIMÉNEZ-CAPDEVILA, secretari
Albert PÈLACHS i MAÑOSA, tresorer
Ma. Carme MONTANER i GARCIA, vocal
Anna ORTIZ i GUITART, vocal
Xavier ÚBEDA i CARTAÑÀ, vocal
Núria BENACH i ROVIRA, vocal
José Luis VILLANOVA-VALERO, vocal
Roser SERRA i COMA, vocal
Joan VILÀ-VALENTÍ, delegat de l’IEC.

L’Assemblea General Ordinària del curs 2015-16, celebrada el 16 de juny, va proclamar les persones següents per als càrrecs que se citen:
Jordi ROYO CLIMENT per a renovar la vocalia ocupada per Roser Serra, i Meritxell GISBERT TRAVERIA i Jordi RAMONEDA CIVIL per a ocupar dues vocalies de nova creació.


Vegeu també:
Memòria del Curs 2016-17
Memòria del Curs 2015-16
Resums del Curs 2016-17
Resums del Curs 2015-16