Diapositives de la conferència

«Geography in the Anthropocene: a perspective from the International Geographical Union»

Accés


Visita de Michael Meadows a l’IEC.
 

 


Publicacions

Accés


Xarxes socials

Si sumem la població humana i tots els mamífers de la nostra ramaderia, només el 4% dels mamífers de la Terra romanen salvatges (Folke) Som a l’#antropocè? Conferència de Michael E. Meadows a la @SCGeografia. 

La població humana és 10 vegades la població de mamífers salvatges. Som a l’#antropocè?

Avui, a la Societat Catalana se Geografia, comptem amb Michael E Meadows, president de l’UCI

“Geographies of the Anthropocene”

 

 


Convocatòria 

Dimecres 20 d’abril, a les 18.30 hores
Sala Pere i Joan Coromines de l’Institut d’Estudis Catalans

Conferència «Geography in the Anthropocene: a perspective from the International Geographical Union»,a càrrec de Michael E. Meadows, president de la Unió Geogràfica Internacional (UGI), professor de Geografia a les universitats de Ciutat del Cap, Zhejiang i Nanjing 

L’acte començarà amb unes paraules de benvinguda per part de Maria Corominas, vicepresidenta de l’IEC; Oriol Nel·lo, membre numerari de l’IEC i delegat a la SCG; i Rafael Giménez Capdevila, president de la SCG.
És la primera vegada que la Societat rep un president en exercici de la Unió Geogràfica Internacional.

Tot seguit tindrà lloc la conferència del professor Meadows, que tracta sobre l’Antropocè. Aquest tema, vinculat amb la Geografia Física, té a veure amb el seu bagatge acadèmic i interessos científics, ja que Meadows s’ha especialitzat en els impactes ambientals, especialment en els geomorfològics i biogeogràfics, provocats pels canvis tant d’origen natural com antròpic. Aspectes com la degradació ambiental, els canvis en la cobertura i usos del sòl, l’increment de l’erosió a causa de l’expansió dels conreus, la pèrdua de biodiversitat i altres efectes de la societats vers el medi, son alguns dels tòpics que s’emmarquen en les seves línies de recerca. Així ho demostren algunes de les seves grans aportacions, com són la co-edició de l’obra Geomorfologia i Societat (Geomorphology and Society, Springer, 2016) o l’obra que es troba actualment co-editant i que porta per títol La Geografia de l’Antropocè (Geography of the Anthropocene).

En aquest sentit, la seva recerca és molt “geogràfica” perquè relaciona medi i societat d’una forma evident i la seva conferència serà un bon exemple i referent per entendre l’evolució del món i els canvis que es produeixen precisament des d’un punt de vista de la Geografia, més enllà de l’estrictament canvi climàtic, que si bé també influeix, no és l’únic canvi al qual estem sotmesos.

L’enllaç per accedir a la conferència és:

https://us02web.zoom.us/j/81213126713?pwd=NmFxamZmVklXeTYxMFBMUEI0SG8rQT09

Codi d’accés: SHbj43