Vídeo de l’acte i la conferència

Accés

Maria Corominas, vicepresidenta de l’IEC, va obrir l’acte i va recordar que es tractava d’«una sessió extraordinària perquè és la primera vegada que el president en exercici de l’UGI fa una visita a la Societat Catalana de Geografia». Rafael Giménez Capdevila, president de la Societat Catalana de Geografia (SGC), va destacar l’estreta relació de la SCG amb l’UGI. Tot seguit, Oriol Nel·lo, membre numerari de l’IEC i delegat a la Societat Catalana de Geografia, va explicar a Meadows que l’IEC, «amb les societats afiliades, té uns 10.000 membres i és una de les institucions científiques més rellevants de Catalunya».

Joaquim Farguell, secretari de la SGC, va presentar el ponent, de qui va destacar que els seus estudis se centren en l’àrea de la geografia física, més concretament en els temes que fan referència als canvis mediambientals del Quaternari i als impactes geomorfològics i biogeogràfics produïts per aquest canvi, tant els naturals com els induïts per l’home.

Michael E. Meadows va centrar la seva conferència en la geografia de l’antropocè, tema del llibre que està preparant actualment, i va començar afirmant que el terme antropocè va començar sent discutit, però que el seu ús i acceptació han anat augmentant des de l’any 2000 fins ara, per retratar el creixement exponencial dels efectes de l’home a la Terra. Això no obstant, de moment, el terme no ha estat formalment adoptat per la comunitat geològica.

«Veiem exemples de l’antropocè contínuament —va dir—, però els geòlegs encara no s’hi han posat d’acord.» Michael E. Meadows va posar exemples de la petjada de l’home en la geografia i el sistema terrestre, especialment a partir dels anys cinquanta. Va destacar el fet que «un 96 % del que existeix és humà o està al servei dels humans». I hi va afegir: «Aquesta empremta humana està començant a amenaçar seriosament el funcionament del sistema terrestre.»

Michael E. Meadows, a més, va remarcar el fet que entre 1993 i 2009, segons un estudi australià, molts dels ecosistemes d’Espanya van començar a mostrar els efectes de l’activitat humana i va suggerir que seria molt interessant estudiar què ha passat des del 2009 fins a l’actualitat.

En certa manera, va dir, «el clima és el nostre canari per al sistema global», recordant els ocells que es feien servir a les mines per detectar la presència de gas i comparant-ho amb els gasos d’efecte hivernacle. «Per resoldre el problema del medi ambient, primer hem d’acceptar que és real», va afegir, i va assegurar que «ara ja sabem que els humans tenim un impacte sobre el clima» i que cal accelerar la implantació de l’energia renovable.

Organització: Societat Catalana de Geografia

L’acte va tenir lloc el 20 d’abril de 2022 a l’IEC.


Visita de Michael Meadows a l’IEC.
 

 


Publicacions

Accés


Xarxes socials

Si sumem la població humana i tots els mamífers de la nostra ramaderia, només el 4% dels mamífers de la Terra romanen salvatges (Folke) Som a l’#antropocè? Conferència de Michael E. Meadows a la @SCGeografia. 

La població humana és 10 vegades la població de mamífers salvatges. Som a l’#antropocè?

Avui, a la Societat Catalana se Geografia, comptem amb Michael E Meadows, president de l’UCI

“Geographies of the Anthropocene”

 

 


Convocatòria 

Dimecres 20 d’abril, a les 18.30 hores
Sala Pere i Joan Coromines de l’Institut d’Estudis Catalans

Conferència «Geography in the Anthropocene: a perspective from the International Geographical Union»,a càrrec de Michael E. Meadows, president de la Unió Geogràfica Internacional (UGI), professor de Geografia a les universitats de Ciutat del Cap, Zhejiang i Nanjing 

L’acte començarà amb unes paraules de benvinguda per part de Maria Corominas, vicepresidenta de l’IEC; Oriol Nel·lo, membre numerari de l’IEC i delegat a la SCG; i Rafael Giménez Capdevila, president de la SCG.
És la primera vegada que la Societat rep un president en exercici de la Unió Geogràfica Internacional.

Tot seguit tindrà lloc la conferència del professor Meadows, que tracta sobre l’Antropocè. Aquest tema, vinculat amb la Geografia Física, té a veure amb el seu bagatge acadèmic i interessos científics, ja que Meadows s’ha especialitzat en els impactes ambientals, especialment en els geomorfològics i biogeogràfics, provocats pels canvis tant d’origen natural com antròpic. Aspectes com la degradació ambiental, els canvis en la cobertura i usos del sòl, l’increment de l’erosió a causa de l’expansió dels conreus, la pèrdua de biodiversitat i altres efectes de la societats vers el medi, son alguns dels tòpics que s’emmarquen en les seves línies de recerca. Així ho demostren algunes de les seves grans aportacions, com són la co-edició de l’obra Geomorfologia i Societat (Geomorphology and Society, Springer, 2016) o l’obra que es troba actualment co-editant i que porta per títol La Geografia de l’Antropocè (Geography of the Anthropocene).

En aquest sentit, la seva recerca és molt “geogràfica” perquè relaciona medi i societat d’una forma evident i la seva conferència serà un bon exemple i referent per entendre l’evolució del món i els canvis que es produeixen precisament des d’un punt de vista de la Geografia, més enllà de l’estrictament canvi climàtic, que si bé també influeix, no és l’únic canvi al qual estem sotmesos.

L’enllaç per accedir a la conferència és:

https://us02web.zoom.us/j/81213126713?pwd=NmFxamZmVklXeTYxMFBMUEI0SG8rQT09

Codi d’accés: SHbj43