Presentació de la Jornada

Primera ponència

Segona ponència

Tercera ponència

Quarta ponència

 

Conclusions